Video Balun

Video Balun

Truyền và nhận tín hiệu Video từ camera về đầu ghi, Dùng được các hệ NTSC, PAL, SECAM. Một bộ bao gồm 2 cái